Půjčka

Půjčili jste někomu peníze, a on se nemá k jejich vrácení? Není na co čekat, takového dlužníka je třeba co nejdříve povzbudit k placení. Nebo jste snad někomu půjčili nějakou věc a on ji pozapomněl vrátit?

Směnka

 

 

Jestliže máte od někoho podepsanou směnku, máte napůl vyhráno. Směnka je dobrý sluha, ale hodně zlý pán … Pokud směnka není promlčená, nebo špatně vyplněná, měl by být případný spor jednoznačný a docela rychlý

Nájemné

S nájemníky to nemusí být vždy lehké, nejenom že občas neplatí nájem, ale také užívaný byt nebo nebytový prostor poškozují … a nakonec se pak třeba ani nechtějí vystěhovat. Výmluv pro své chování mají jistě bezpočet ...

Výživné

Opravdu vážným problémem je neplacení výživného na nezletilé děti … nebo placeno je, ale nepravidelně, nebo v nižší než ve vyměřené výši.  Pokud také delší dobu nebylo výživné upraveno, je třeba soud požádat o jeho zvýšení. Dnes už jsou naštěstí takové právní nástroje, které dlužníka k placení efektivně donutí, např. je možno mu odebrat řidičské oprávnění. Nebo takového neplatiče hned poslat před trestní soud.

Pojistné

Často pojišťovna vyplácí pojistné nižší, než kolik jste skutečně vydali na opravu poškozené věci? Můžeme i s tím něco udělat. Navíc, pojišťovny o zbytečné soudní spory nestojí, většinou záležitost skončí smírně.

Kupní cena

Pokud jste někomu něco prodali, ať už soukromě jednotlivou věc nebo zboží jako obchodník, a kupec nezaplatil, byla by chyba nechat to být. Jestliže někdo užívá věc, za kterou nezaplatil, je to vlastně dost podobné tomu, jako by ji ukradl.

Odměna za dílo

Jste živnostník, a někomu jste poskytli „drobnou“ službu? Vyměnili pojistky, dotáhli těsnění, vyměnili kliku u dveří? A ten kdo si vás objednal neví, že i za takové služby se musí platit?

Vrácení daru

Darovali jste dům, byt, milion dolarů nebo snubní prsten … a teď ze Vám to nějak rozleželo v hlavě ... no, jen tak bezdůvodně nemůžete chtít dar zpět. Ale co když se k vám obdarovaný pak chová nevděčně? Tak to je jiná … s takovou situací zákon počítá a Vy můžete chtít svůj dar zpět.

Reklamace

Někdy je s reklamacemi potíž, přitom obvykle stačí na prodávajícího jen trochu zatlačit. Víte, že v případě oprávněné reklamace je obchodník povinen uhradit Vám i náklady, které vám s reklamací vznikly? A to nejenom náklady např. na znalecké posouzení reklamace, ale i třeba cestu do obchodu, kde zboží reklamujete.

Návrh na exekuci

Pokud už máte svou pohledávku potvrzenou rozsudkem, platebním rozkazem nebo rozhodčím nálezem, začnete shánět nějaké cizojazyčné vymahače? To nedělejte. Lepší je podat návrh na řádnou exekuci, k ověřenému exekutorovi.

Škoda na majetku

Sousedovi děti Vám rozbily okno? Na parkovišti vám odřeli auto? Číšník vám v restauraci polil sako oblíbeným Chateau a skvrnu nelze vyčistit? U lékaře vám v čekárně ukradli kabát? Možná u nás není tak obvyklé se kvůli takovým věcem soudit, ale mělo by být obvyklé, že škodu automaticky, spolu s omluvou, uhradí ten, kdo ji způsobil. Takže za to, že se budete domáhat svých práv, se právě Vy stydět nemusíte.

Škoda na zdraví

Jste Vy nebo někdo blízký obětí auto/nehody? Udělalo se Vám špatně z jídla v restauraci, z předepsaných léků, někdo Vám v hospodě nafackoval? A víte, že kromě bolestného máte po viníkovi nárok také třeba na odškodnění za nemajetkovou psychickou újmu?

Nevyplacená mzda

Nedostáváte mzdu včas? Nebo vůbec? Neproplacené přesčasy? Neochota k zaplacení odstupného? Jen nezkušený zaměstnavatel dělá takové chyby. A jen úplně nezkušený zaměstnanec si to nechá líbit.

Jiné ...

A pokud se svým případem nepatříte do žádné z kategorií výše ... stejně se pokusíme s tím nějak vypořádat.